Ligipääsetavus

 

See veebileht vastab World Wide Web Consortium (W3C) WCAG 2.0 AA ligipääsetavuse suunistele. Need suunised selgitavad, kuidas teha veebisisu erivajadustega inimestele paremini kättesaadavaks.

Suuniste järgimine aitab muuta veebi kõigi inimeste jaoks kasutajasõbralikumaks. Veebisaidi arenduse käigus testisid selle ligipääsetavust erinevate erivajadustega inimesed, kes kasutasid mitmesuguseid tugitehnoloogiaid.

Selle veebisaidi loomisel on kasutatud W3C standarditele vastavat HTML ja CSS-koodi. Veebisait kuvatakse korrektselt erinevates brauserites ja standarditele vastava HTML/CSS koodi kasutamine tagab veebisaidi korrektse kuvamise ka tulevastes brauserites. Muud kasutatud tehnoloogiad on disainitud nii, et nende puudumine ei mõjutaks saidi navigeerimist ja toimimist.

Veebisaidi disainimisel arvestasime pimedate ja vaegnägijate vajadustega, et parandada nende ligipääsu sisule. Veebisait ühildub ekraanilugejatega ja on navigeeritav erinevate sisestusseadmetega.

Teeme kõik endast oleneva, et tagada ligipääs erinevate vajadustega kasutajatele:

  • jälgime, et saidi keelekasutus oleks sihtrühmale mõistetav
  • kõikidele piltidele on lisatud tekstikirjeldus
  • veebilehel kasutatav HTML märgendkeel vastab standardile XHTML 1.1 Strict
  • kõik videod on varustatud transkriptsiooniga
  • kõik kujunduses kasutatud värvid on testitud kontrastsuse suhtes ning on eristatavad värvipimedatele kasutajatele

Me ei kasuta veebilehel kiirklahve, kuna testimise käigus tekitasid need kasutajates segadust. (Kasutajad, kellele kiirklahvid võinuks olla kasulikud, kasutasid juba klaviatuuri kiirklahve ja ütlesid, et täiendavatest saidispetsiifilistest kiirklahvidest ei olnud abi.)