Eraelu puutumatuse avaldus

 

Isikuandmete kaitse eeskiri

 

Seda veebisaiti (edaspidi “veebisait”) haldab Bayer OÜ | Eesti (edaspidi “meie” või “me”). Lisainfot veebisaidi haldaja kohta leiate impressumist.

 

Isikuandmete töötlemine

Alljärgnevalt soovime teile anda teavet selle kohta, kuidas toimub teie isikuandmete töötlemine juhul, kui kasutate meie veebilehte. Kui järgmistes jaotistes ei ole teisiti osutatud, tuleneb teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus asjaolust, et vastav töötlemine on vajalik teie taotletud veebilehe funktsionaalsuse kättesaadavaks tegemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

 

VEEBISAIDI KASUTAMINE

Veebisaidile sisenemine

Meie veebisaidile sisenedes edastab teie brauser teatud andmed meie veebiserverile. Seda tehakse tehnilistel põhjustel ja see on vajalik selleks, et teha taotletud teave teile kättesaadavaks. Veebisaidi külastamise hõlbustamiseks kogutakse, talletatakse lühiajaliselt ja kasutatakse järgmisi andmeid:

 • IP-aadress
 • veebisaidile sisenemise kuupäev ja kellaaeg;
 • ajavööndi erinevus Greenwichi ajast (GMT);
 • päringu sisu (konkreetne sait);
 • juurdepääsu staatus/ HTTP-olekukood;
 • edastatud andmemaht;
 • veebisait, millelt meie saidile tulete;
 • brauser, keelesätted, brauseri tarkvara operatsioonisüsteemi versioon.

Meie õigustatud huvide kaitseks säilitame neid andmeid piiratud aja jooksul selleks, et saaksime algatada isikuandmete jälgimise, juhul kui on loata sisenetud või üritatud loata siseneda meie serveritesse (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

 

Küpsiste seaded

a) Mis on küpsised?

See veebisait kasutab niinimetatud küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie brauseri vahendusel teie seadme mällu. Need talletavad teatud andmeid (nt eelistatud keele- või saidisätted), mida teie brauser võib (olenevalt küpsise kehtivusajast) meile veebisaidi järgneval külastusel uuesti edastada.

b) Milliseid küpsiseid me kasutame?

Me eristame kahte peamist küpsiste kategooriat: (1) hädavajalikud küpsised, mis on veebisaidi sirvimiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks hädavajalikud, ja (2) valikulised küpsised (nt analüütilised küpsised, sihtimisküpsised, funktsionaalsed küpsised), mida kasutatakse nt veebisaidi analüüsimiseks, veebisaidi isikupärastamiseks või turunduseesmärkidel. Nupule klõpsates jõuate privaatsuseelistuste keskusesse, kus kirjeldatakse üksikasjalikult veebisaidil kasutatavaid valikulisi küpsiseid:

 

Tehnilistel eesmärkidel kasutatavad küpsised

TEIE NÕUSOLEKUL

Kasutame valikulisi küpsiseid vaid siis, kui oleme saanud teilt eelneva nõusoleku (andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Veebisaidi esmakordsel külastusel kuvatakse teile bänner, mis palub teilt nõusolekut valikuliste küpsiste paigaldamiseks. Nõusoleku andmisel paigaldame teie arvutisse küpsise ja bännerit ei kuvata uuesti seni, kuni küpsis on aktiivne. Pärast küpsise aegumist või kustutamist kuvatakse bännerit veebisaidi järgmisel külastusel taas, et küsida uuesti teie nõusolekut.

 

KUIDAS takistada KÜPSISTE SalveSTAMIST?

Loomulikult võite meie veebisaiti kasutada küpsiseid lubamata. Saate oma brauseris küpsiste seadeid igal ajal muuta või küpsiste salvestamise täielikult keelata. See võib aga takistada veebisaidi teatud funktsioonide kasutamist või halvendada veebisaidi kasutusmugavust. Valikuliste küpsiste paigaldamise võite mis tahes ajal keelata privaatsuseelistuste keskuses.

 

VEEBISAIDI ANALÜÜS ja KÄITUMISPÕHINE internetireklaam

Veevisaidi analüüs Google'iga

Kasutame oma veebisaidil Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid ("Google") veebianalüüsi teenust. Google analüüsib meie nimel seda, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Selleks kasutame ülaltoodud tabelis üksikasjalikumalt kirjeldatud küpsiseid. Meie veebisaidi kasutamist puudutav teave, mida Google kogub (nt suunav URL, teie külastatud veebilehed meie veebisaidil, teie brauseri tüüp, keeleseaded, operatsioonisüsteem, ekraani eraldusvõime), edastatakse Google'i serverisse USA-s, kus seda säilitatakse ja analüüsitakse. Seejärel tehakse vastavad tulemused meile anonüümsel kujul kättesaadavaks. Teie kasutusandmeid ei seota selle protsessi käigus teie täieliku IP-aadressiga. Oleme oma veebisaidil aktiveerinud Google'i pakutava IP anonüümsuse funktsiooni, mis kustutab teie IP-aadressi viimased 8 bitti (tüüp IPv4) või viimased 80 bitti (tüüp IPv6) pärast iga andmeedastust Google'ile.

Lisaks tagame Google’iga sõlmitud konkreetsete lepingutega, et isikuandmete töötlemisel USA-s tagatakse piisav andmekaitse tase.

Võite oma nõusoleku veebianalüüsi teostamiseks igal ajal tagasi võtta, laadides alla ja installides Google'i brauseri pistikprogrammi või hallates oma nõusolekuid privaatsuseelistuste keskuses. Sellisel juhul paigaldatakse loobumisküpsis. Mõlemad eeltoodud valikud takistavad veebianalüüsi vaid seni, kuni kasutate brauserit, millele pistikprogrammi installisite, ja kuni te ei kustuta loobumisküpsist.

Lisateavet Google Analyticsi kohta leiate Google Analyticsi kasutustingimustest, Google Analyticsi privaatsuse ja isikuandmete kaitse eeskirjast ja Google’i privaatsuspoliitikast.

 

kolmandaTe Osapoolte teenused ja sisu meie veebisaidil

Meie veebileht sisaldab kolmandate osapoolte teenuseid ja/või sisu. Kui kasutate selliseid kolmanda osapoole teenuseid või kui kuvatakse nende sisu, vahetatakse tehnilistel põhjustel teie ja vastava teenusepakkuja vahel sideandmeid.

Vastav teenuse- või sisupakkuja võib teie andmeid töödelda ka enda eraldiseisvatel eesmärkidel. Meile teadaolevalt oleme seadistanud isikuandmeid töötlevate pakkujate teenused ja sisumaterjali viisil, et andmevahetus mis erineb vastavate teenuste või sisumaterjali meie veebilehel esitamise eesmärgist, on blokeeritud või toimub vaid juhul, kui olete vastava teenuse kasutuse ise valinud. Siiski, kuna meil pole kontrolli kolmandate isikute kogutavate ja töödeldavate andmete üle, ei saa me anda siduvat teavet teie isikuandmete vastava töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta.

Lisateabe saamiseks teie isikuandmete kogumise ja töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta leiate teenusepakkujate, kelle teenuseid ja/või sisumaterjali meie veebileht sisaldab ning kes antud kontekstis vastutavad teie isikuandmete kaitse eest, privaatsusteatistest:

PERSONALISEERIMINE ACQUIA'GA

Kasutame oma veebisaidil Acquia lnc., 53 State Street, Boston MA 02109, Ameerika Ühendriigid („Acquia“) personaliseerimise teenust.

Acquia analüüsib meie nimel seda, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Sellel eesmärgil kasutame ülalolevas tabelis üksikasjalikumalt kirjeldatud küpsiseid. Acquia kogutud teave meie veebilehe kasutamise kohta (nt suunav URL; meie veebilehed, mida te külastate; teie brauseritüüp; teie keelesätted; teie operatsioonisüsteem; muu teave sõltuvalt veebisaidil tehtud toimingutest) saadetakse Acquia serveritesse Euroopa Liidus ja mujal, kus seda talletatakse ja analüüsitakse.

Meie ja meie partner Acquia kasutame seda teavet selle veebisaidi sisu paremaks kohandamiseks teie ja teie huvidega ning sellise personaliseerimise tõhususe hindamiseks. Kui külastate mõnda teist Bayeri veebisaiti, mis samuti kasutab isikupärastamist, ja tingimusel, et olete küpsiste kasutamisega nõustunud, võidakse teile meie veebisaidil kogutud teabe põhjal esitada teie huvidele kohandatud sisu.

Acquia on meiega sõlminud EL-i andmetöötlejatele mõeldud lepingu tüüptingimused, mis tagavad piisava andmekaitse taseme isikuandmete töötlemisel väljaspool Euroopa Liitu.

Võite oma nõusoleku veebisaidi personaliseerimiseks igal ajal tagasi võtta, hallates oma nõusolekuid privaatsuseelistuste keskuses. Sellisel juhul paigaldatakse loobumisküpsis. Juhime tähelepanu, et see takistab personaliseerimisteenuse kasutamise vaid seniks, kuni te ei kustuta loobumisküpsist.

 

KÄITUMISPÕHINE VEEBIREKLAAM GOOGLE’IS

See veebisait kasutab käitumispõhist reklaamiteenust ettevõttelt Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid („Google“).

Google analüüsib sinu veebisaidi kasutust. Selleks kasutame küpsiseid, mida kirjeldatakse üksikasjalikumalt eespool esitatud tabelis. Google’i kogutud teave seoses meie veebisaidi kasutamisega (nt viitav URL; meie veebilehed, mida külastad; sinu brauseri tüüp, keeleseaded, opsüsteem) edastatakse Google’i serverisse USA-s, kus see salvestatakse ja seda analüüsitakse. Meie ja meie partner Google kasutavad seda teavet reklaamide paremaks kohandamiseks sinu ja su huvide vahel, et piirata sama reklaami kuvamise kordade arvu, reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks ja külastajate käitumise mõistmiseks pärast nende külastamist ja teatud reklaami vaatamist. Kui külastad mõnda muud nn Google Display võrgustiku veebisaiti, saab meie veebisaidil kogutud teabe põhjal sulle esitada sinu huvidele kohandatud hüpikaknaid.

Võid oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta teabe edastamiseks Google’ile käitumispõhise veebireklaami eesmärgil, hallates ülaltoodud tabelis, oma nõusolekut mis juhul paigaldatakse loobumisküpsis või laaditakse alla ja installitakse Google’i pakutav Google’i brauseri pistikprogramm. Mõlemad valikud takistavad veebianalüüsi rakendamist ainult seni, kuni kasutad brauserit, kuhu pistikprogrammi installid, ega kustuta loobumisküpsist. Google on sertifitseeritud EL-i ja USA privaatsusraamistiku alusel, mis tagab andmekaitse piisava taseme hoidmise seoses andmete töötlemisega Google’is USA-s.

Google vastutab sinu isikuandmete töötlemise eest, mida Google kogub veebisaidilt käitumispõhiste reklaamiteenuste jaoks otse meie veebisaidilt. Kuna meil pole kontrolli kolmandate osapoolte kogutud ja töödeldud isikuandmete üle, ei saa me anda siduvat teavet sinu isikuandmete sellise töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta. Seega vaata Google’i teavet andmete privaatsuse kohta, et saada lisateavet selle kohta, kuidas ja kui kaua Google sinu isikuandmeid töötleb. Selle privaatsusavalduse ettevalmistamise ajal oli Google’i teave saadaval Google Data Protection Guidelines for Advertising.

 

KÕRVALTOIMETEst teavitamine JA KVALITEEDIKAEBUSTE esitamine

See veebisait ei ole ette nähtud ega loodud selleks, et teavitada kõrvaltoimetest, ravitoime puudumisest, ravivigadest, hallil turul müüdavatest/võltsitud ravimitest, ravimite valest või näidustusevälisest kasutamisest, kvaliteedikaebustest ja/või muudest ohutus- või kvaliteediprobleemidest seoses Bayeri toodetega. Kui te soovite teavitada kõrvaltoimest või esitada kvaliteedikaebust, pöörduge palun tervishoiutöötaja (nt arsti või apteekri) poole, võtke ühendust Ravimiametiga või kasutage kõrvaltoimest teavitamiseks meie vastavat veebisaiti.

Kui te siiski teavitate meid soovimatust kõrvaltoimest või mõne Bayeri tootega seotud ohutus- või kvaliteediprobleemist, on meil seadusest tulenev kohustus seda teavitust menetleda ning vajadusel võime teiega asjaolude selgitamiseks ühendust võtta. Seejärel võime olla kohustatud teavitama pädevaid tervishoiuasutusi teie poolt teatatud probleemidest. Selles kontekstis edastatakse teie teave pseudonüümseks muudetud kujul, st ei edastata teavet, mille põhjal saaks teid vahetult tuvastada. Ühtlasi võib meil vaja olla saata need pseudonüümsed teated edasi ka meie kontserni ettevõtetele ja koostööpartneritele, kuivõrd nad on samuti kohustatud teavitama oma pädevaid tervishoiuasutusi.

Lisainfot andmekaitse ja kõrvaltoimetest teatamise kohta leiate Bayeri ravimiohutuse järelvalve andmekaitse eeskirjast.

 

KASUTAJAUURINGUD JA TAGASISIDE

Aeg-ajalt viime veebisaidil läbi kasutajauuringuid või tagasisideküsitlusi, milles osalemine on vabatahtlik. Kasutajauuringute või tagasisideküsitluste läbiviimiseks kasutame funktsionaalseid küpsiseid. Kasutajauuringu käigus salvestatakse samad tehnilised andmed kui meie veebisaidi külastamisel (vt ülal). Kasutajauuringus või tagasisideküsitluses antud vastuseid ei seota teie isikuandmetega, nt IP-aadressiga. Teie isikuandmete töötlemise seaduslik alus on meie põhjendatud huvi (GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt f), kuna andmete säärane töötlemine on vajalik teile uuringule ligipääsu võimaldamiseks ning uuringus osalemine on vabatahtlik. Teie andmeid säilitatakse ja töödeldakse vaid lühiajaliselt.

 

ISIKUANDMETE VASTUVÕtjad

 

Tellitud andmetöötlus

Teie isikuandmete töötlemiseks kasutame teatud ulatuses spetsialiseeritud teenuseosutajaid, kes töötlevad teie andmeid meie nimel (nt IT-toe või pilveteenuste jaoks).

Valime selliseid teenuseosutajaid hoolikalt ning monitoorime neid regulaarselt. Tuginedes vastavatele andmetöötluslepingutele, töötlevad nad isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele.

Sidusettevõtted

Me võime jagada teie isikuandmeid Bayeri kontserni sidusettevõtetega, kui see on ülalkirjeldatud eesmärkidel vajalik.

Ameti- ja riigiasutused

Me võime ülalkirjeldatud põhjustel jagada teie isikuandmeid õiguskaitseorganite või riigiasutustega, kui selleks on seadusest tulenev nõue või vajadus.

Ettevõttevälised advokaadid

Juriidiliste otsuste toetamiseks ja nõuete esitamiseks või nõuete eest kaitsmiseks võime teie isikuandmeid jagada ettevõtteväliste advokaatidega.

Tulevased ostjad ühinemiste ja ülevõtmiste kontekstis

Omandamise, ühinemise või ettevõtte või selle varade mis tahes muud tüüpi ülemineku korral, millega kaasneb meie või meie teenuste omaniku või kontrolli muutumine, võime teie isikuandmeid jagada potentsiaalse ostjaga.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE VÄLJASPOOL EMP-D

Teie isikuandmeid võidakse edastada riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, sealhulgas riikidesse, mille osas ei ole Euroopa Komisjon andmekaitsestandardite piisavuse otsust teinud. Kui vastava riigi kaitsetaseme piisavuse kohta otsus puudub, siis tagame teie isikuandmetele piisava kaitsetaseme, sõlmides vastuvõtjaga Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud niinimetatud lepingu tüüptingimused (koopia saamiseks vaadake palun kontaktandmeid allpool) või küsime andmete edastamiseks teie selgesõnalist nõusolekut.

 

TEAVE teie ÕIGUSTEst

Vastavalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele on teil järgnevad õigused:

 • õigus teada, milliseid isikuandmeid me teie kohta säilitame;
 • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist;
 • õigus vaidlustada töötlemist, mis tuleneb meie õigustatud huvist või avalikust huvist; seda tingimusel, et me ei suuda tõestada mõjuvate ja õigustatud põhjuste olemasolu, mis ületavad teie huve, õigusi ja vabadusi, või et selline töötlemine teostatakse õigusnõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

 • õigus andmete ülekandmisele;
 • õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile;
 • õigus edasiulatuvalt tagasi võtta oma isikuandmete töötlemiseks antud luba. Nõusolekust taganemine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Kui soovid oma õigusi kasutada, saada oma taotlus allpool toodud kontaktile. (-> Kontakt).

 

Kontakt

Kui teil on andmekaitset puudutavaid küsimusi või te soovite kasutada oma seadusest tulenevaid õigusi, täitke palun vastav vorm või võtke ühendust meie ettevõtte andmekaitsespetsialistiga järgneval aadressil:

Bayer

Data Privacy Officer

Lõõtsa 12

11415 Lasnamäe

Eesti

 

ISIKUANDMETE kaitse eeskirja muutmine

Me võime aeg-ajalt oma isikuandmete kaitse eeskirja uuendada. Isikuandmete kaitse eeskirja muudatused avaldatakse meie veebisaidil. Kõik muudatused jõustuvad veebisaidil avalikustamise hetkest. Seetõttu soovitame võimalike uuendustega kursis olemiseks regulaarselt meie veebisaiti külastada.

Avaldatud: 2023.09.20.